AMPA Puigmarí

L’associació actual esta creada des de l’any 2007, però la nostra escola en té més de 50 anys i ja hi havia la implicació de tots els pares.

Al ser un poble petit e implicat en l’educació i cura dels nostres fills tots els pares que tenen fills en edat escolar automàticament es converteixen en membres de l’associació.

En aquests moments hi ha 16 socis i sòcies.

Objectius:

Donar suport i assistència als membres de l’associació, els professors i alumnes del centre, en tot allò que fa referència a l’educació del seus fills i tots els alumnes matriculats al centre.

Promoure la participació del pares dels alumnes en la gestió del centre.

Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits socials, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Activitats principals:

  • Esplai per als dimecres no lectius del centre
  • Extraescolar d’esports setmanal
  • Tallers, manualitats i activitats relacionades amb les festes populars.
  • Compra de llibres i material escolar
  • Gestió de reutilització de llibres
  • Extraescolar de dansa
  • Recaptació de fons per realitzar activitats de l’escola (Festival de Nadal, Rifes, Venta de flors per St. Jordi, ...)
  • Assistència a les reunions del Consell Escolar i de ZER (President/a)
Fitxa

Persona de contacte: Rocio Pelegrina Bravo.

Telf: 620.09.64.82

Correu Eectrònic: rocio_monty@yahoo.es

Blog: paresimplicats.blogspot.com
Subscriure a