AMPA Puigmarí

Nom de l’Entitat:

 

AMPA PUIGMARÍ.

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Puigmarí

 

Una mica d’història: any de creació, número de socis i sòcies, etc.

 

L’associació actual esta creada des de l’any 2007, però la nostra escola en té més de 50 anys i ja hi havia la implicació de tots els pares.

Al ser un poble petit e implicat en l’educació i cura dels nostres fills tots els pares que tenen fills en edat escolar automàticament es converteixen en membres de l’associació.

En aquests moments hi ha 16 socis i sòcies.

 

Finalitat/Objectiu principal:

 

 • Donar suport i assistència als membres de l’associació, els professors i alumnes del centre, en tot allò que fa referència a l’educació del seus fills i tots els alumnes matriculats al centre.
 • Promoure la participació del pares dels alumnes en la gestió del centre.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits socials, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

 

Activitats principals:

 

 • Esplai per als dimecres no lectius del centre
 • Extraescolar d’esports setmanal
 • Tallers, manualitats i activitats relacionades amb les festes populars.
 • Compra de llibres i material escolar
 • Gestió de reutilització de llibres
 • Extraescolar de dansa
 • Recaptació de fons per realitzar activitats de l’escola (Festival de Nadal, Rifes, Venta de flors per St. Jordi, ...)
 • Assistència a les reunions del Consell Escolar i de ZER (President/a)
 • Reunions amb tots els membres de l’associació per acordar e informar de les propostes i activitats del centre i les de la pròpia associació.

 

Dades de contacte: (i si teniu web, facebook, etc.)

 

Rocio Pelegrina Bravo (Presidenta) (Telf. 620.09.64.82) (Correu electrònic: rocio_monty@yahoo.es)

Blog: paresimplicats.blogspot.com

 

Subscriure a