Model educatiu

L’Escola Puigmarí de Duesaigües és una escola rural unitària. Disposa d’una a tres unitats per atendre  totes les etapes educatives d’educació infantil i primària i així permet l’organització d’escola graduada. La nostra té dues etapes educatives.

L’escola pertany a la ZER Baix Camp Sud juntament amb l’escola Font de l’Arc de Vilanova d’Escornalbou. Què vol dir això? Doncs que els dos centres comparteixen recursos humans per tal de donar major qualitat a l’educació dels alumnes que en formen part. Els dos centres, com que formen part de la mateixa ZER comparteixen a més del projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament, la programació i la memòria general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles. I també comparteixen els professors itinerants d’anglès, de música, d’educació física i d’educació especial.

Què té de singular el nostre centre?

  • Treball per projectes. És una metodologia que es basa a oferir objectius que puguin ajudar els nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. No s’utilitzen llibres i són els alumnes els que trien què volen investigar, incentivant o motivant el seu aprenentatge. És el cas de l’assignatura de medi.
  • Intercanvi entre les diferents edats. La nostra escola té dues aules on conviuen i aprenen nens i nenes de diferents edats. Aquesta interacció entre petits i grans és un gran actiu i ajuda la construcció de coneixement. Aquesta heterogeneïtat a les aules fa que els nens i nenes de diferents edats, interessos i necessitats interactuïn en una mateixa aula i fa que l’ajut entre uns i altres els permeti avançar en els seus aprenentatges.
  • Atenció individual. Les relacions entre el professorat i l’alumnat són molt properes, ja que el nombre de nens i nenes és poc. Es té un gran coneixement de les característiques de l’alumnat respecte al ritme de treball i el procés d’aprenentatge.
  • La interdisciplinarietat i la globalització dels continguts curriculars s’adapten a l’entorn i a la realitat més propera, és a partir de les possibilitats educatives de l’entorn que es gestionen molts aprenentatges.
  • L’espai s’adapta. Segons els grups o les activitats que es porten a terme les aules es reconverteixen.
  • L’organització del temps és més flexible.
  • La proximitat a l’escola dels nens i les famílies.

La nostra escola compta amb servei de menjador escolar a través del conveni entre l’Ajuntament i el Restaurant Cunirri del municipi, amb cuina casolana i productes de proximitat.

Subscriure a