L'Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi.Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Som un equip jove i experimentat a la vegada, amb efecte cremallera, arrelats i nouvingudes, treballem junts i compartim les decisions, tenim compromís cap al poble i servei a la comunitat.Noèlia Tarragó Regodesebes – Alcaldessa. Regidories de Governació, Hisenda i Contractació.Albert Ferré...
Amb la voluntat de promoure la participació ciutadana i l’accés a la informació com a dret bàsic de la ciutadania, l’Ajuntament ha implantat quatre estratègies concretes:L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania on adreçar-se en cas de queixa, suggeriment, proposta o dubte. Podeu iniciar el tràmit a...
Serveis d'informació a la ciutadania:Activitats municipals,Tràmits i gestions públiques,Suggeriments i queixes sobre el funcionament de la ciutat i dels serveis públics,Sol·licituds, comunicacions responsables, etc.  Atenció en línia:  Portal tràmits (Seu electrònica) Servei permanent de tramitació...
Serveis i recursos adreçats a l'atenció i cura dels veïns i veïnes. El llistat de serveis es revisa i s'actualitza a través de la Comissió tècnica participativa "Atenció a les persones" promoguda per l'Ajuntament i integrada per diferents persones voluntàries amb compromís i dedicació al poble i al...
Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens.A més de les ordenances que regulin matèries de la competència local, els municipis poden aprovar ordenances de bon govern, les...
S'ofereix aquest espai perquè els propietaris d'habitatges i finques al terme municipal de Duesaigües puguin fer difusió de la seva necessitat de vendre o llogar les propietats. L'Ajuntament no fa de mediador ni d'agent immobiliari, aquest espai és merament informatiu.
En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que la Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament de Duesaigües.
Subscriure a