Subvencions Diputació de Tarragona

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que la Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament de Duesaigües.

Subvenció per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per realitzar activitats socioculturals d'interès ciutadà de càracter singular. Duesaigües ha rebut l'ajut per dur a terme el programa Juliol Sensorial, Festival de ...
Línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, C. Increment nivell de ciberseguretat Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per incrementar el nivell de ciberseguretat al sistema informàtic. Beneficiari: Ajuntament ...
Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables Aquesta convocatòria consta de dues línies d’actuacions subvencionables: • Línia 1 - Vigilància de les zones de bany. • Línia 2 - Protecció de la Salut Pública. La finalitat d’aquestes línies de subvencions és donar ...
Subvenció reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a la realització d'accions de fomant de la reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19. Cost total: 3.055,80 € Import concedit: 1.000 € ...
Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Nom ...
Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Nom ...
Subscriure a