Subvencions Diputació de Tarragona

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que la Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament de Duesaigües.

Subvenció per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a la realització d'activitats socioculturals d'interès ciutadà de càracter singular. Duesaigües ha rebut l'ajut per la realització del programa "Juliol Sensorial" i ...
Subvenció reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a la realització d'accions de fomant de la reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19. Cost total: 2.217,12 € Import concedit: 1.000 € ...
Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Nom ...
Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Nom ...
Subscriure a