Subvencions Diputació de Tarragona

En aquesta pàgina podeu veure les subvencions que la Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament de Duesaigües.

Subvenció eCatàleg, actuacions culturals i festives Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a diversos espectacles i concerts en l'àmbit de les Festes Majors d'Agost 2022. Cost total: 9.176,00 euors Import concedit: 8.573 euros Més info: https://acortar.link/FI8SV8 ...
Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables Aquesta convocatòria consta de dues línies d’actuacions subvencionables: • Línia 1 - Vigilància de les zones de bany. • Línia 2 - Protecció de la Salut Pública. La finalitat d’aquestes línies de subvencions és donar ...
Subvenció reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per a la realització d'accions de fomant de la reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19. Cost total: 3.055,80 € Import concedit: 1.000 € ...
Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Nom ...
Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals. Nom ...
Subscriure a