Noticies

14/12/2022 Actualitat
La Diputació de Tarragona ha concedit la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis que va convocar durant l'exercici 2022. L'Ajuntament de Duesaigües rebrà l'import de 3.363,46 euros per Incrementar el nivell de ciberseguretat . És el 59%...
12/12/2022 Actualitat
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat la concessió d' una subvenció de 19.297,43 euros (98% del pressupost) a l'Ajuntament de Duesaigües destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per aquests equipaments i en elements...
05/12/2022 Actualitat
Recentment, s'ha actualitzat la web municipal amb la posada en marxa del nou sistema de tramitació electrònica a través del Catàleg de Tràmits. L'accés és lliure, a través del web municipal i no cal identificació per accedir-hi. Amb aquest nou servei els ciutadans poden sol·licitar i tramitar...
02/12/2022 Actualitat
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 7 de setembre de 2022, va aprovar la proposta per promoure un procés de participació ciutadana en referència al nomenament d’un espai públic amb el nom de la " placeta del Til·ler". En data 10/02/2020 va tenir entrada al Registre Municipal una sol·licitud d...
25/11/2022
Els Ajuntaments de l'Argentera, Duesaigües, Riudecanyes i Vilanova d'Escornalbou han organitzat de manera conjunta un acte solidari en pro de la Marató de TV3 que enguany està dedicada a les malalties cardiovasculars. L'acte tindrà lloc el diumenge 18 de desembre i es tracta d'un recorregut...
24/11/2022
S'ha publicat al BOPT (2022-9985) el nou Reglament del Cementiri Municipal en compliment del control sanitari dels cementiris i de policia sanitària mortuòria, regulat en els articles 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'...
03/11/2022
El Grup Akelarre Cubà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Duesaigües i amb el suport dels fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere , ha organitzat un taller d'autodefensa feminista (només dones), el dissabte 12 de novembre a les 18:00 h a la sala de l'Ateneu. La sessió serà a...
26/10/2022 Salut Pública
Durant el mes d'octubre la brigada municipal ha dut a terme diversos treballs de manteniment i reparació al dipòsit de capçalera , inici del servei de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Arranjament de la caseta del dipòsit L'edifici es trobava molt deteriorat pel pas del temps amb esquerdes...
25/10/2022
S'ha publicat al BOPT les Bases reguladores que han de regir la convocatòria i la concessió de subvencions a entitats locals. L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions, dins dels límits del pressupost municipal, per aquelles entitats i associacions de Duesaigües sense ànim...
05/10/2022 Medi Ambient
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Duesaigües la subvencio per fer front a les despeses en material pel foment de la recollida selectiva i prevenció de residus de la convocatòria 2022. El material subvencionat és: Cubells 240 litres pels grans productors. Bosses compostables per...

Pàgines