COLÒNIES DE GATS FERALS A DUESAIGÜES

03/03/2023 Salut Pública

COLÒNIES DE GATS FERALS A DUESAIGÜES

En l'àmbit urbà i suburbà sovint existeixen colònies de gats, que han de ser controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i benestar animal. Aquest control és competència de l'ajuntament del municipi on es troba la colònia.

Actualment, Duesaigües té identificades 3 colònies estables amb uns 40 gats. L'Ajuntament, a través de la signatura d'un conveni bianual, compta amb la col·laboració de l'Associació MIAU integrada per veïns i veïnes voluntàries que s'encarreguen del control i benestar dels felins. Gràcies a la implicació de l'associació en la cura dels gats ferals s'assoleix el compliment de la normativa actual en Benestar Animal.

El control consisteix en:

Captura en viu dels gats de la colònia.
Revisió del seu estat sanitari efectuada per un veterinari.
Esterilització dels gats i gates adults.
Desparasitacions.
Alimentació controlada.

L'any passat, les accions de control de les colònies de gats de carrer van tenir un cost de 1.100 euros sufragat per l'Ajuntament i amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. 
 

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona a través de la línia 2 de la subvenció de Salut Pública. 

Subvenció per a despeses destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 2 Salut Pública
Cost total: 6.241,14 euros.
Import concedit: 6.016,16 euros

 
L'Associació també va obtenir la subvenció de 300 euros que l'Ajuntament atorga a les associacions i entitats locals.