REGISTRE D'AUS DE CORRAL D'AUTOCONSUM

23/02/2022

REGISTRE D'AUS DE CORRAL D'AUTOCONSUM

 

Arran dels nous focus del virus d'IAAP H5N1 detectats a Catalunya la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia ha posat en marxar una sèrie d'accions perquè els particulars que mantenen aus de corral d'autoconsum comuniquin aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent. En el cas de Duesaigües cal fer l'avís a l'oficina de Reus:

Telèfon: 977 32 63 36

emailabcamp.daam@gencat.cat 

ADREÇA: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/tarragona/baix-camp/

Aquesta notificació cal fer-la per complir amb els requeriments en matèria de bioseguretat. Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. 

Paral·lelament la Generalitat ha sol·licitat col·laboració al Cos dels Agents Rurals per tal de cercar particulars amb tinença d'aus de corral no registrades. 

  • Es considera sospita d'IAAP l'aparició d'algun dels següents signes:
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%
  • Disminució en la posta superior el 5% durant mes de 2 dies consecutius, sense causa justificada. 
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. 
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorexia, cianosi del cap, cresta, barbeta, edema facial, diarrea, lesions hemorràgiques,etc)

DÍPTIC INFORMATIU