SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA 2022

24/09/2022 Salut Pública

SUBVENCIÓ SALUT PÚBLICA 2022

 

Aquest mes de setembre s'ha publicat l'Acord de concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Tarragona per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva.

L'Ajuntament de Duesaigües ha rebut una subvenció per a la Línia 1. Vigilància de les zones de bany, en la categoria de Socorrista de piscina municipal d'import de 7.311,04 euros. El cost de contracció del servei de socorrista per a l'estiu del 2022 ha ascendit a 8.590,50. Aquest import inclou les hores del socorrista diari més la contractació d'un socorrista extra per a la celebració de la Trail Night Duesaigües i de la festa a la piscina del 15 d'Agost.

Així mateix, la Diputació ha atorgat al municipi, en matèria de protecció de la Salut Pública, la quantitat de 6.016,16 euros. Aquest import ajuda a cobrir despeses relacionades amb el manteniment de l'aigua de consum humà: analítiques segons la normativa sanitària de la Generalitat, consumibles per a garantir la qualitat de l'aigua, neteja i reparació d'esquerdes dels dipòsits municipals d'aigua i  reparacions de fuites a la xarxa en baixa d'aigua potable.

Aquesta subvenció també cobreix un tant per cent de les factures dels tractaments que realitza l'Ajuntament per a la reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà: desratitzacions, desinsectacions i endoteràpies contra la processionària de la zona de les Cadiretes.  

La subvenció també està destinada a les despeses que suposa el control de les colònies felines que l'Ajuntament dur a terme amb la col·laboració de l'Associació MIAU. Aquest control inclou els tractaments de desparasitació, esterilitzacions a més dels costos de l'alimentació. 

També s'inclouen els serveis de neteja i desinfecció dels espais públics i equipaments municipals i el manteniment del desfibril·lador de la zona del Consultori municipal.

Subvenció de Salut Pública convocatòria 2022

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a despeses destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 1 Subvenció socorrista piscina municipal
Cost total: 8.590,50 euros.
Import concedit: 7.311,04 euros

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 2 Salut Pública
Cost total: 6.241,14 euros.
Import concedit: 6.016,16 euros

Més info: http://www.duesaigues.cat/noticies/subvencio-salut-publica-2022