SUBVENCIÓ SERVEI PORTA A PORTA 2022

05/10/2022 Medi Ambient

SUBVENCIÓ SERVEI PORTA A PORTA 2022

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Duesaigües la subvencio per fer front a les despeses en material pel foment de la recollida selectiva i prevenció de residus de la convocatòria 2022.

El material subvencionat és:

 • Cubells 240 litres pels grans productors.
 • Bosses compostables per l´ús dels veïns durant un any.
 • Cubells reixats de 10 litres per la FORM 60.

Línia 4 - Residus

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües

Despesa pressupostada: 2.268,41 euros

Import concedit: 2.223,04 euros

Per l'Ajuntament els objectius de les accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus són:

 •     Mantenir el percentatge de recollida selectiva per sobre del 70%.
 •     Reduir la quantitat d’impropis de la FORM. Reduir els impropis dels envasos.
 •     Implantar el control i la identificació de les aportacions per tal d’implantar un futur pagament per generació.
 •     Disminuir els abocaments incontrolats de l’àrea d’emergència actual implantant un sistema d’obertura amb identificació i càmeres de videovigilància.
 •     Implantar la recollida nocturna.
 •     Garantir el flux d’informació i la comunicació entre l’usuari, el servei i l’Ajuntament.
 •     Augmentar la freqüència de recollida d’envasos lleugers.

Si bé l'Ajuntament de Duesaigües ja tenia implantat aquest servei de reciclatge per fraccions amb molt bons resultats, l'arribada de SECOMSA ha millorat els nivells de recollida selectiva i de recuperació arribant a percentatges d'entre el 65% i 75%.

El PaP consisteix a dipositar els residus degudament separats a la porta de casa el dia que toqui segons el calendari establert.

Amb les modificacions del servei es fa la recollida domiciliària en torn de nit de diumenge a divendres (6 dies a la setmana), una fracció cada dia.

El tèxtil sanitari (bolquers i compreses) es podrà dipositar cada dia en bossa a banda. També és novetat que s'augmenta la recollida d'envasos lleugers (fracció groga) que passa d'un dia a dos dies.

Tanmateix, el paper i el cartró s'han de treure els dijous, entre les 7:00 h i les 9:00 h.

Els brigades municipals ja han repartit els cubells multi producte de 40 litres per les cases i juntament amb els tècnics de SECOMSA s'han instal·lat els ganxos adequats per penjar-los a la nit.

D'altra banda, les bosses de compostatge (obligatòries per a la fracció orgànica) es poden passar a buscar per l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.

Es recolliran a peu de carrer totes les fraccions excepte el vidre, que es podrà dipositar als contenidors del carrer com fins ara (a l'Avinguda del Baix Camp i davant el Restaurant Cunirri).

Recordeu com s'han de treure els residus?

 •     Degudament separats,
 •     En bossa tancada dins el cubell.
 •     El cartró s'haurà de dipositar plegat dins d'una caixa o bossa de paper.
 •     Seguint el calendari i horari establert.
 •     Sense impropis

Horaris per treure els residus:

 •     Envasos, orgànica, rebuig i paper: de 21:30 h a 22:30 h.

Consell de recollida...

 •     Fer servir els cubells que ha repartit l'Ajuntament.
 •     Enganxar el cubell a l'anella que s'instal·larà a cada façana (sobretot els dies de vent).
 •     Fer ús de les bosses compostables.
 •     Prioritzar la reducció de residus.

L'àrea d'emergència

Amb l'objectiu de disminuir els abocaments incontrolats l'actual àrea d'emergència serà tancada i vigilada amb una càmera de videovigilància per detectar els usuaris que en facin un ús indegut.

Cliqueu per saber on llençar cada residu: www.residuonvas.cat.

Contacte: SECOMSA: 977 103 216 ; AJUNTAMENT: 977 834 085