TRACTAMENT CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIÒNARIA

05/11/2021 Medi Ambient

TRACTAMENT CONTRA LA PLAGA DE PROCESSIÒNARIA

 

Avui s'ha aplicat un tractament preventiu contra la plaga de processionària que perjudica una vintena de pins de la zona de les Cadiretes.

L'Ajuntament ha contractat l'empresa AmbientServei que ha realitzat una endoteràpia vegetal sobre els arbres afectats, un mètode alternatiu a les aplicacions convencionals. 

Un dels principals avantatges de l'endoteràpia vegetal respecte als tractaments fitosanitaris convencionals és l'absència de polvorització o aspersions de productes químics que són nocius i contaminen el medi ambient, aigua i sòls.

Servei de desratització i desinsectació

L'empresa AmbientServei, dedicada a serveis de sanitat ambiental des de fa més de 30 anys, serà l'encarregada de dur a terme els treballs de desratització i desinsectació del clavegueram i edificis municipals de Duesaigües de cara a l'any 2022, en substitució de Desinfección Comercial Palma..

S'han programat 4 serveis l'any de desratització i desinsectació al clavegueram del nucli urbà i zones conflicitives.

Pel que fa al control de plagues i desinfecció a l'interior d'ificis municipals s'actuarà sobre: l'Escola, el Consultori Mèdic, el Casal, l'Ajuntament, la Botiga, l'Antic local de la Cooperativa i la Piscina (sala de màquines i vestidors). El servei a realitzar serà el control de rosegadors (rata- ratolins) i insectes caminadors (paneroles i formigues). 

Si entre una intervenció i una altra hi ha alguna incidència amb les plagues a tractar s’atendrà de forma personalitzada i sense sobre cost per al consistori.

L'oferta econòmica presentada per AmbientServei suposarà un estalvi de gairebé 700 euros respecte a pressupostos anteriors.