TRACTAMENT CONTRA LA PROCESSONÀRIA

03/10/2022 Salut Pública

TRACTAMENT CONTRA LA PROCESSONÀRIA

Com cada any s'ha aplicat el tractament preventiu contra la plaga de processionària que perjudica una vintena de pins de la zona de les Cadiretes.

L'Ajuntament ha contractat l'empresa AmbientServei que ha realitzat una endoteràpia vegetal sobre els arbres afectats, un mètode alternatiu a les aplicacions convencionals. L'import de l'actuació ascendeix a 855,47euros

Un dels principals avantatges de l'endoteràpia vegetal respecte als tractaments fitosanitaris convencionals és l'absència de polvorització o aspersions de productes químics que són nocius i contaminen el medi ambient, aigua i sòls.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona a través de la línia 2 de la subvenció de Salut Pública. 

Subvenció per a despeses destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 2 Salut Pública
Cost total: 6.241,14 euros.
Import concedit: 6.016,16 euros