Racó dels caçadors

Àrea de lleure amb taules i seients d'obra vista per organitzar festes a la fresca, celebracions d'aniversaris, berenars de germanor, etc. També s'hi pot preparar una barbacoa. 

Per ocupar la plaça cal sol·licitar autorització a l'Ajuntament a través d'una instància genèrica indicant el nombre de persones que ocuparan l'espai, el dia/dies i l'activitat que es durà a terme. 

L'ús privatiu d'aquest espai està regulat a l'ordenança N 12 amb un preu públic de 10 euros per dia d'ocupació. 

 

Subscriure a