Any 2018

 

Subvenció funcionament Llar d'infants / Escoles rurals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció pel programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

Nom: Escola Puigmarí - ZER BAIX CAMP      Curs: 2017 - 2018

Import concedit: 4.375 

__________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2018

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per cobrir les despeses que s'indiquen a continuació. La subvenció atorgada ha estat de 65.567,00 €.

 • Despeses corrents
  • Actuacions ordinàries. Cost: 17.327,03 €. Subvenció: 15.091,43 €.
 • Lloc secretaria - intervenció.
  • Programa manteniment del lloc secretaria - intervenció. Cost: 10.000 €. Subvenció: 10.000 €.
 • Inversió obra
  • Millora de la placeta de l'abadia. Pressupost: 4.535,69 €. Subvenció: 4.000,00 €.
  • Arranjament espais públics: Plaça 15 d'agost i C/ de Baix. Pressupost: 38.500,30 €. Subvenció: 36.475,57 €.

______________________________________________________________________________________

Subvenció PEXI 2018

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PEXI per cobrir les despeses de la neteja del dipòsit municipal de l'aigua i millora de la cloració de l'aigua. El pressupost era de 6.397,90 € i la subvenció atorgada ha estat de 6.051 €.

 

__________________________________________________________________________________________

Subvenció nominativa 2018

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció nominativa per cobrir les següents despeses:

 • Renovació de la pavimentació del c/ de Baix. Cost total: 51.066,40 €. Subvenció: 50.000,00 €.
 • Renovació de la pavimentació del c/ Pla del Patró. Cost total:48.394,52 €. Subvenció: 42.000,00 €.