Any 2022

Línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la
seguretat del municipis,
 
C. Increment nivell de ciberseguretat

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per incrementar el nivell de ciberseguretat al sistema informàtic. 

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia C Increment nivell de ciberseguretat
Cost pressupostat: 5.654,33 euros.
Import concedit: 59,48% 3.363,46 euros

Més info: http://www.duesaigues.cat/noticies/ajut-de-la-diputacio-la-prevencio-dincendis

________________________________________________

Subvenció Medi Ambient convocatòria 2022
Linia 1.1. Prevenció Local d'Incendis Forestals

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a despeses destinades a contribuir a preservar la natura i prevenir incendis forestals. 

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 1 Prevenció Local d'Incendis Forestals
Cost total: 12.581,50 euros.
Import concedit: 98% 12.329,87 euros

Més info: http://www.duesaigues.cat/noticies/ajut-de-la-diputacio-la-prevencio-dincendis

__________________________________________________________________

Subvenció de Salut Pública convocatòria 2022

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a despeses destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 1 Subvenció socorrista piscina municipal
Cost total: 8.590,50 euros.
Import concedit: 7.311,04 euros

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Línia 2 Salut Pública
Cost total: 6.241,14 euros.
Import concedit: 6.016,16 euros

Més info: http://www.duesaigues.cat/noticies/subvencio-salut-publica-2022

__________________________________________________________________

Subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la inversió en béns inventariables per als equipaments municiplas d'àmbit cultural i en elements patrimonials.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Concepte: Inversió mobiliari per a les oficines de l'Ajuntament, adquisició de domasos, vestuari per a la Festa del Reis i altres.
Cost total: 20.000 euros.
Import concedit: 19.691,26 euros

Més info: https://acortar.link/FI8SV8

__________________________________________________________________

Subvenció eCatàleg, actuacions culturals i festives

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per a la contractació d'espectacles i concerts de la plataforma eCatàleg per a la programació de les Festes Majors d'Agost 2022.

Cost total: 9.176,00 euros
Import concedit: 8.573 euros

Més info: https://acortar.link/FI8SV8

__________________________________________________________________

Subvenció per a la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021.

Linia 2. Punt 2.1 Millores en de l’enllumenat existent. Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a l’enllumenat interior i exterior: inclou la substitució de làmpades existents per unes altres de millor rendiment energètic, mesures de correcció dels equips auxiliars i mesures sobre el funcionament de la instal·lació per tal de millorar el seu rendiment.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Municipi: Duesaigües
Concepte: Línia 2 - 2.1 PAESC
Pressupost Elegible: 20.964,44 euros
Pressupost mínim a executar: 20.308,25 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 19.292,84 euros

Més info: https://acortar.link/ECcRtr

Linia 4. Punt 4.2.  Modificar i millorar el servei de recollida porta a porta. Mantenir el percentatge de recollida selectiva per sobre del 70%. Reduir la quantitat d’impropis de la FORM. Reduir els impropis dels envasos.
Implantar el control i la identificació de les aportacions per tal d’implantar un futur pagament per generació. Disminuir els abocaments incontrolats de l’àrea d’emergència actual implantant un sistema d’obertura amb identificació i càmeres de videovigilància.

Beneficiari: Ajuntament de Duesaigües
Municipi: Duesaigües
Concepte: Línia 4 - 4.2 RESIDUS
Pressupost Elegible: 7.823,19 euros
Pressupost mínim a executar: 7.574,41 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.195,69 euros

Més info: http://www.duesaigues.cat/noticies/nou-servei-recollida-porta-porta-2022

______________________________________________________________________________________

Subvenció per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular 2022

La Diputació de Tarragona ha atorgat la subvenció 2022 per a la realització d'activitats socioculturals d'interès ciutadà de càracter singular. Duesaigües ha rebut l'ajut per la realització del programa "Juliol Sensorial" i el "I Festival de Músiques del Món" amb els següent detall:


Cost total: 20.000 euros
Import concedit: 14.525,56 euros

Més info: https://acortar.link/aDEQcc