Any 2020

Subvenció reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19

La Diputació de Tarragona  ha atorgat una subvenció per a la realització d'accions de fomant de la reactivació ocupacional i econòmica - COVID-19.

Cost total: 3.055,80 €    Import concedit: 1.000 €

_________________________________________________________________________________________

Subvenció COVID- Salut Pública

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per al servei de socorrista. El pressupost de l'actuació és de 9.356,80 € i l'import de la subvenció atorgada ha estat de 7.173,21 €.

__________________________________________________________________________________________

Subvenció analítiques de l'aigua

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà. . El pressupost és de 1.461,68 € i la subvenció atorgada ha estat de 1040.41 €.

__________________________________________________________________________________________

Subvenció per la protecció i defensa d'animals domèstics 2020 

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció destinada a actuacions sanitàries per la protecció i defensa d'animals domèstics l'any 2020 per les següents despeses: control sanitari de la colonia, esterilitzacions, desparasitacions, castracions, trasllat als centres veterinaris, etc.

Cost total: 612,10 €    Import concedit: 581,50 

_________________________________________________________________________________________

Subvenció Peridomèstics

Aquest ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció per peridomèstics. El pressupost era de 2.377,23 € i la subvenció atorgada ha estat de 1.005,65€.

__________________________________________________________________________________________

Subvenció PAM 2020

Aquest Ajuntament ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció dins de la linea del PAM per sanejament romanent tresoreria ajustat negatiu. La subvenció atorgada ha estat de 250.983,67 €.