Associació Juvenil Akelarré Cubà

  • Número d'inscripció al registre municipal: DA009
  • Data d'inscripció al registre: 11/2022
  • CIF: G72478738
  • Classificació general: Social-Foment i defensa dels drets de les dones.
  • Nombre de socis/es: 26

 

JUNTA:

Presidenta: Alicia Jansen Avecilla
Secretari: Marc Llebaria Consuegra 
Tresorera: Maria Rabascall Nogueras
Vocal: Aura Sirvent Sauter
 

 

FINALITAT: Els fins de l’associació són:

• Construir espais feminisme.
• Treballar per un municipi feminista.
• Formar als veïnes i veïnes de Duesaigües.
• Abolir les discriminacions i agressions masclistes.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
• Punts Liles.
• Formacions públiques.
• Xerrades.
• Debats.
• Actes ludicofestius per visibilitzar diferents temàtiques.
• Col·laborar estretament amb la resta d’associacions del poble.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

INICIS: Akelare Cubà són un grup feminista del poble nascut al desembre del 2018.

 

Fitxa
Adreça: Carrer del Mig, 8 3r
Instagram: @akelarrecuba

 

Subscriure a