Grup de Joves Laboat

Adreça: Plaça del 15 d’Agost s/n

Facebook: shorturl.at/huzBH

Laboat és una associació en constant canvi. Aporten lo màxim que poden al poble, tot i que molts al no viure-hi se'ls hi complica una mica la feina, tot i així treballen per fomentar l'esperit crític entre els més petits i el poder qüestionar-se certes tradicions imposades per la gent més gran. Fan feina en matèria de gènere i sexualitat.

 

El Grup de joves també organitza alguns esdeveniments durant la Festa Major d'agost, per exemple, les cucanyes, la baixada de tricicles, xerrades culturals per a la gent del poble i algun acte festiu.

Subscriure a